Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

boutique-clothes-clothing-264554

Wybór odpowiedniej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie nieruchomością jest kluczowe dla jakości obsługi budynku oraz jego komercjalizacji. Stąd też proponujemy Państwu usługę nowoczesnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w Olsztynie oraz północnej Polsce. Nasza strategia nastawiona jest na stopniowe budowanie wartości powierzonych naszej opiece budynków, a co za tym idzie zwiększanie rentowności inwestycji.

 

Sprawne zarządzanie jest kluczem do sukcesu w nieruchomościach. Dla naszych klientów opracowujemy strategię, której założeniem jest maksymalizacja zysków przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka w celu podniesienia wartości nieruchomości oraz zwrot z inwestycji. Dla właścicieli nieruchomości dostarczamy pełen zakres rozwiązań od zarządzania przez komercjalizację, obsługę techniczną, a kończąc na doradztwie.

architecture-cafe-indoors-225448

W zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oferujemy:

  • przygotowanie oraz wprowadzenie w życie strategii zarządzania nieruchomościami i aktywami
  • bieżące monitorowanie funkcjonowania obiektu
  • poszukiwanie nowych Najemców oraz negocjowanie umów
  • system raportowania i sprawozdawczości finansowej
  • koordynacja usług świadczonych przez podwykonawców
  • opracowanie niezbędnych budżetów oraz raportów z ich realizacji
  • fakturowanie dla najemców dotyczących najmu oraz kosztów obsługi
  • zbieranie opłat od najemców
  • rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
  • bieżącą obsługę najemców

Naszym celem jest zapewnienie klientom spokoju, oszczędności czasu, transparentności i efektywności. Tak by inwestycja w nieruchomości przynosiła Inwestorom spodziewane zyski. Nieruchomości komercyjne są inwestycją, która powinna pracować na korzyść właściciela. Odpowiednie zarządzanie, oparte na doświadczeniu i fachowej wiedzy, zapewnia osiągnięcie tego celu.

architectural-design-architecture-ceiling-380768
architecture-building-business-264507

Gwarantujemy, że optymalnie zaplanowane procesy biznesowe w dłuższej perspektywie dadzą lepsze efekty, niż reagowanie na bieżące potrzeby. Proponowane przez nas strategie zawsze opieramy na analizie ekonomicznej, doświadczeniu i znajomości rynku nieruchomości.

Obsługujemy:

biurowce

obiekty przemysłowe, magazyny

obiekty handlowe

obiekty wielofunkcyjne

budynki użyteczności publicznej

centra handlowe, obiekty handlowe

budynki hotelowe